Nhà > Liên hệ chúng tôi

Tên công ty: Zibo Haixia Plastic Co., Ltd.
Địa chỉ nhà: No.296, Weisan Road, Jinling Town, Linzi District, Zibo, Shandong, China
Tiếp xúc: Zhenglin Bi
Di động: +86-13853318807
ĐT: +86-13853318807
Số fax: +86-0533-7488616
Email: [email protected]

Inquiry

*
*
Xin vui lòng chọn:
*
Tên * Email *
ĐT Quốc gia Thông điệp *
x